Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

Iedere deelnemer aan de lessen van FivaMoves dient kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden. FivaMoves behoudt zich het recht lestijden, lesindelingen en tarieven voor de lessen te wijzigen.

De persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden van FivaMoves.

Strippenkaart en betalingen

Strippenkaarten dienen voor aanvang van de eerste les contant te worden voldaan of te worden overgemaakt op:

IBAN: NL05RABO0323125395

Ten name van: FivaMoves

Onder vermelding van: les + naam

FivaMoves heeft het recht bij te houden op hoeveel lessen deelnemer recht heeft.

Bij verlies is het mogelijk een nieuwe kaart aan te vragen, er wordt hiervoor vijf euro in rekening gebracht. Op deze nieuwe kaart wordt het nog tegoed aan lessen aangepast met de gegevens die bijgehouden worden door de instructrice.

Deelnemer is verplicht zijn of haar strippenkaart mee te nemen naar de les en voor aanvang van de les deze bij te laten werken door de instructrice.

10‐ strippenkaarten zijn vier maanden geldig, ingaande op de dag van aankoop.

Na het verstrijken van de datum zullen de restant lessen vervallen.

20‐ strippenkaarten zijn acht maanden geldig, ingaande op de dag van aankoop.

Na het verstrijken van de datum zullen de restant lessen vervallen.

Aansprakelijkheid

Het volgen van lessen bij FivaMoves is altijd geheel op eigen risico. FivaMoves is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel die deelnemer voor, tijdens, of na het volgen van de lessen mocht overkomen. FivaMoves is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van goederen en/of eigendommen. FivaMoves is niet aansprakelijk bij schade aan voertuigen of eigendommen.

Kleding

Deelnemer is verplicht schoeisel en kleding te dragen die geschikt zijn voor sportzalen.

Annuleringen lessen, feestdagen

FivaMoves heeft het recht om lessen die vallen op erkende feestdagen niet door te laten gaan. FivaMoves behoud het recht een les te annuleren.